Widok z wieży obserwacyjnej Ratusza Miejskiego, która wybudowana została w latach 1842-1844 według projektu znanego włoskiego architekta Antoniego Corazziego, a następnie rozbudowany przez Karola Majerskiego. Dziś Ratusz jest siedzibą Urzędu Miasta.


O Ratuszu


W latach 1834-1835 w narożniku rynku wzniesiono parterowy, murowany odwach. Był to budynek z pomieszczeniami dla warty garnizonowej oraz aresztantów. Ratusz budowany był w latach 1842-1844. Nowa, murowana, siedziba władz młodego miasta, została zaprojektowana w stylu klasycystycznym przez znanego włoskiego architekta Antoniego Corazziego. Oba budynki pierwotnie były parterowe.

W latach 1855-1858 oba budynki przebudowano, dodając im piętro a ratusz zwieńczyła wieża obserwacyjna z zegarem. Autorem tych prac był Karol Majerski.

Do dziś, wielokrotnie przebudowane, elewacje ratusza mają wyraźnie cechy tamtej epoki. W fasadzie ratusza przeważają linie proste, bez wygięć i skrętów. Okna są duże i z reguły prostokątne. Wyjątkiem są te znajdujące się na parterze, powstałe po zamurowaniu Arkad – typowego elementu klasycystycznego. Elewacje ratusza, jak wszystkich wówczas budynków rządowych, pomalowano na jednolity jasnożółty kolor z białymi gzymsami.

Dziś Ratusz jest siedzibą Urzędu Miasta. Na wieży znajduje się Referencyjny System Nawigacyjny, który zamontowano w 2007 roku.


9
Średnia: 9 (10 votes)
Twoja ocena: Nic