Historia Szkoły

Szkoła powstała 1 września 1991 roku decyzją ówczesnego Kuratora Oświaty - pana Jarosława Zielińskiego. Pierwszą jej siedzibą był budynek po Pogotowiu Opiekuńczym przy ul.Wigierskiej 32 (widoczny na zdjęciu) zaś pierwszym dyrektorem był pan Waldemar Jabłoński. W skład szkoły wchodziło wówczas pięć klas pierwszych liceum i jedna klasa Policealnego Studium Zawodowego o specjalności technik informatyk. Wśród klas licealnych funkcjonowała jedna klasa o profilu matematyczno - informatycznym, która była wtedy pierwszą w województwie suwalskim klasą o tym profilu. Program autorski nauczania informatyki stworzył dla tej klasy pan dyrektor Jabłoński. Praca i nauka w tak małej szkole jest wspominana przez nauczycieli i byłych uczniów bardzo miło. Stary budynek szkolny miał swoje niezapomniane uroki (oprócz nielicznych niewygód). Lekcje wychowania fizycznego odbywały się na hali OSiR. Dużymi osiągnięciami pierwszego roku nauki było zajęcie przez naszą uczennicę - Lilianę Poradzińskią, przygotowywaną przez panią Joannę Domuracką, pierwszego miejsca w finale Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej " "Grafkom"" w Bydgoszczy oraz wystawienie przez Koło Teatralne, kierowane przez panią Jolantę Hinc - Mackiewicz, sztuki "Mały Książe"" , którą obejrzało wielu uczniów również z innych szkół. W tym roku wyszły pierwsze numery szkolnej gazety "Comme il faut"".

W następnym roku szkoła powiększyła się tylko o trzy klasy pierwsze ( ze względu na małą ilość pomieszczeń ) - dwie o profilu matematyczno - informatycznym i jedną o profilu biologiczno - ekologicznym, do którego program autorski stworzyli nauczyciele biologii, chemii i geografii oraz jeden z pracowników Wigierskiego Parku Narodowego, który prowadził zajęcia wyjazdowe w siedzibie parku. Uczniowie klas informatycznych po raz kolejny zwyciężyli w Konkursie Grafiki Komputerowej w Bydgoszczy. Piotr Kłopotowski zajął drugie miejsce ( pierwszego nie przyznano ), natomiast Bogumił Kamiński otrzymał wyróżnienie.

W roku 1993 doszły cztery klasy pierwsze. Stary budynek był zbyt ciasny, by pomieścić tylu uczniów. W związku z tym każda klasa miała raz w tygodniu zajęcia w pobliskim budynku po byłym przedszkolu na Osiedlu II. Nauczyciele w czasie przerw "kursowali" pomiędzy dwoma budynkami. Z niecierpliwością czekaliśmy na moment, gdy I L.O. opuści budynek przy ul. Noniewicza . Nastąpiło to w wakacje 1994 roku, które upłynęły pod znakiem przeprowadzki. Uczestniczyli w niej licznie uczniowie, którzy dźwigali ochoczo szafy, ławki i komputery. Ze względu na to, że pan dyrektor Jabłoński zrezygnował po wakacjach ze swojej funkcji, na jego stanowisko powołano tymczasowo panią Małgorzatę Falińską. Pełniła ona tę funkcję do grudnia 1994 roku, kiedy to pan Kurator mianował na to stanowisko nauczyciela matematyki - pana Ryszarda Żukowskiego.W roku 1993 funkcję wicedyrektora objęła pani mgr Elżbieta Łuczaj- nauczycielka matematyki i informatyki Szkoła liczyła już 19 oddziałów i skończyły się czasy, gdy nauczyciele i uczniowie znali się dobrze. Na wąskich schodach zaczęły się tworzyć "korki", brakowało cichego, ogrodzonego podwórka, na którym spędzano przerwy w starym budynku. Za to mieliśmy dużo pomieszczeń i salę gimnastyczną na miejscu.

W tym właśnie roku szkolnym ( 1994/95) zaczęła ukazywać się nowa gazetka szkolna "Marmurówka", uczniowie z koła geograficznego, które prowadziła pani Alicja Węsierska zaczęli brać liczny udział w olimpiadzie geograficznej ( Bogumił Kamiński z kl.IIIa dotarł do finału zawodów centralnych tej olimpiady), matematycy startowali z powodzeniem w "Kangurze" i Olimpiadzie Matematycznej. Ponieważ szkoła nie miała jeszcze patrona i sztandaru, zdecydowaliśmy się stworzyć znaczek szkoły, na którym zawarte byłyby ważne dla uczniów i nauczycieli symbole.

W następnym roku szkolnym kilku uczniów startowało w olimpiadach: geograficznej, matematycznej, informatycznej i ekologicznej. Najwięcej osób zakwalifikowało się do etapu okręgowego olimpiady geograficznej. Wiele laurów dla szkoły zdobył wtedy nasz szkolny geniusz - Bogumił Kamiński, który został finalistą zawodów centralnych Olimpiady Geograficznej, zakwalifikował się do zawodów okręgowych Olimpiady Informatycznej, został laureatem etapu centralnego Olimpiady Matematycznej i brał udział w zawodach międzynarodowych oraz zwyciężył w konkursie matematycznym "Kangur" na poziomie klas czwartych. Za te osiągnięcia szkoła wytypowała go do nagrody Ministra Edukacji Narodowej, którą otrzymał w listopadzie 1996 r., będąc już studentem SGH w Warszawie.

W kolejnym roku szkolnym 1996/97, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania opuścił naszą szkołę dotychczasowy dyrektor - pan Ryszard Żukowski. W listopadzie tegoż roku rozstrzygnięto konkurs na nowego dyrektora szkoły, który wygrała nauczycielka chemii i informatyki - pani Dorota Jabłońska. W 2003 roku Policealne Studium Zawodowe umniejszyło ofertę edukacyjną o jeden oddział, kształcący w zawodzie technik obsługi turystycznej.

W 2003 roku dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach została pani Ewa Bogucka-Fimowicz, zaś jej zastępcą pani Elżbieta Zienda-Żywiczyńska.
W 2007 roku dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach została pani Alicja Węsierska-Kwiecień zas jej zastępcą pani Anna Ambrosiewicz.

źródło: zs1.suwalki.edu.pl8.38
Średnia: 8.4 (50 votes)
Twoja ocena: Nic